Lovgrundlag

Bekendtgørelse om censorinstitutionen for visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet
Bekendtgørelse nr 332 af 25/05/1993 (Gældende)
samt senere ændringer: Bekendtgørelse nr 289 af 22/04/1997 (Gældende)
Bekendtgørelse nr 867 af 18/09/2000 (Gældende)

Karakterskalabekendtgørelsen
(gældende fra 1. maj 2015)

 

Eksamensbekendtgørelsen BEK nr 22 af 09/01/2020 Gældende


English translations of
laws and regulations