Ph.d.
Helle Svendsen

Kontaktinformation

Phone: 72202624
Mobile phone: 72202624
Email: hsv @ teknologisk.dk
Teknologisk Institut
Teknologisk Institut

Kongsvang Allé 29
8000 Aarhus C
Danmark

Fagområder

  • Faststofkemi
  • Krystallografi
  • Materialekemi
  • Solid State Chemistry
  • Uorganisk kemi